Advertentie logeerboerderij Wubs

Advertentie voor Logeerboerderij Wubs.

Logeerboerderij Wubs 

 

Logeerboerderij Wubs biedt onderdak aan kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar met een ontwikkelingsstoornis, mogelijk in combinatie met gedragsproblemen. Ook is er plaats voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking. Meer informatie op wubslogeerboerderij.nl